06/01/2018

Thông báo phát sóng kênh VTV5 - TÂY NGUYÊN trên hệ thống số VTVcab

Truyền hình Cáp Việt Nam thông báo

Từ ngày 06/01/2018, Truyền hình Cáp Việt Nam phát sóng kênh mới trên hệ thống số VTVcab toàn quốc, cụ thể như sau:

- Phát sóng kênh VTV5 - TÂY NGUYÊN tín hiệu HD tại vị trí số 305, tần số 802 Mhz

Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết.